אכילת לחם קודש (מנחה)

קוד: אכילה - לחם קודש - כוהן

סוג: מצוות_עצם

מאת:

אל: