מצוות יראת ה' - המצוה לחוש יראת-כבוד מפני ה' להיזהר מעבירה על רצונו

קוד: יראת ה'

סוג: מצוות_רגע

מאת:

אל: