פרעה אשר לא ידע את ה'

מאת: רענן

קוד: פרעה (אשר לא ידע את ה')

 

  1. שמות ב 23: ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ...
  2. שמות ה 2: ויאמר פרעה מי ה' אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    פרעה    שישק    סוא    פרעה    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות