ערים שנבנו כמה פעמים

קוד: ערים שנבנו כמה פעמים בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אראל

אל:

כידוע, ישנן ערים שנבנו, נחרבו ושוב נבנו. כמה ערים כאלו נזכרו בתלמוד בבלי, מגילה ד. (בתרגום לעברית):

אמר ר' יהושע בן לוי: לוד ו אונו ו גיא החרשים - מוקפות חומה מימות יהושע בן נון היו.

ואלה, יהושע בנה אותן? והרי אלפעל בנה אותן, כמו שכתוב (דברי הימים א ח12): "ובני אלפעל - עבר ומשעם ושמד; הוא בנה את אונו ואת לד ובנתיה "!

ולפי אותו היגיון, אסא בנה אותן, כמו שכתוב (דברי הימים ב יד5): " ויבן ערי מצורה ביהודה, כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח ה' לו "!

אמר ר' אלעזר: אלה, מוקפות חומה מימות יהושע בן נון היו; חרבו בימי פילגש בגבעה (שופטים כ48: "ואיש ישראל שבו אל בני בנימן, ויכום לפי חרב מעיר מתם עד בהמה עד כל הנמצא; גם כל הערים הנמצאות שלחו באש "); ובא אלפעל ובנה אותן. שוב נפלו, בא אסא ושיפץ אותן.

כך ניתן לדייק גם מלשון הפסוק הבא (דברי הימים ב יד6): "ויאמר ליהודה 'נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים; עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את ה' אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב'; ויבנו ויצליחו " מכאן שהיו אלה ערים עוד קודם לכן; שמע מינה.

תגובות