פירוש שד"ל על שמות פרק לו

קוד: שד"ל שמות לו בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אראל סגל

אל: מימון: אראל סגל

חומש שמות - פרק ל"ו

(א) ועשה בצלאל : ע' אוהב גר עמוד 81. ורש"י במכות יב עמוד א, דיבור המתחיל "ורצח", הבין שאיננו לשון עבר, ולדעתו הוא לשון ציווי. אך לפי זה היה לו לומר "ויעשה", אבל "ועשה" הוא עתיד, דרך הודעה, והטעם "יודע אני שהוא יעשה".

תגובות