פירוש שד"ל על ויקרא פרק טו

קוד: שד"ל ויקרא טו בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

ז שכבת זרע : אחר פועל היה ( כמו בפסוק י " ז ) ואחר פועל יצא הוא ענין שטיחה כמו שכבת הטל ( שמות ט " ז י " ג ), אחר פועל שכב ענינו שכיבה .

כג ואם על המשכב הוא וכו ': למעלה הזכיר הנוגע במשכבה ומושבה , אף אם איננו שוכב או יושב עליו ואף אם היא איננה שם עכשו , וכאן הוסיף שאף אם הוא שוכב על המשכב או יושב על הכלי והיא גם היא יושבת עליו עכשו , אינו טמא רק עד הערב ( רנ " ה וייזל וי ' ש ' ריגיו ). ומילות בנגעו בו חוזרות לתחילת הפסוק , ואם בנגעו בו , כלומר ואם הנוגע שאמרנו הוא על המשכב וכו ', וכן דעת בעל הטעמים ( אח " מ ).


תגובות