פירוש שד"ל על במדבר פרק ב

קוד: שד"ל במדבר ב בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק ב

[יז]ונסע אהל מועד : כלומר יסע מחנה הלויים ועמו אוהל מועד.

תגובות