פירוש שד"ל על במדבר פרק יט

קוד: שד"ל במדבר יט בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרשת חקת

 

[ב]ויקחו אליך : כמו (בראשית מ"ח ט' ) קחם נא אלי, אקחך אל מקום אחר ( למטה כ"ג כ"ז) שלח וקח אותו אלי (שמואל א כ ל"א). תמימה אשר אין בה מום: כפל לשון, כמו ( ויקרא כ"ב כ"א) תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו.

[ט] והיתה: חוזר לפרה, הפרה, שהיא עתה אפר, תהיה למשמרת למי נדה, והיא (הפרה) חטאת היא. נדה:"נדה" "נזה" ענין הזאה, וכן פירש רש"י ונסתייע מן (איכה ג' נ"ג) וידו אבן בי, וכן תרגם היירונימוס וגם היוני: מי הזאה. ואסף איש טהור: הכונה איש אחר שלא נתעסק עדיין בפרה (יח"ף).

[יא] וטמא שבעת ימים: דעת ראב"ע, שהוא ל' עבר, היא ב טל ה, שאם כבר עברו ז' ימים לא ייתכן עוד לומר שיתחטא ביום השלישי.

[טו] צמיד : ל' צמד, והוא הכיסוי הנצמד אל הכלי. פתיל: ל' כריכה ודיבוק, וכן בהיפוך אותיות וילפת שמשון את שני עמודי התוך (שופטים ט"ז כ"ט).

תגובות