פירוש שד"ל על במדבר פרק כו

קוד: שד"ל במדבר כו בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

[ג] דברו את בני ישראל שהם צריכים להימנות, לאמר צריך למנות אתכם מבן כ' ומעלה, כאשר ציוה ה' בפעם אחרת (שמות כ"א י"ד ) בצאתכם ממצרים.

[מו] ושם בת אשר שרח : כתב רמב"ן לפי נוסח אנקלוס שהיה לפניו, כי שרח היתה נקראת בת אשר, והיתה בת אשתו מאיש אחר והיתה יורשת נחלה, לפיכך נזכרה.

[נג] לאלה : בתי אבות. במספר שמות: לפי מספר הגברים שבכל בית אב.

[נה] אך בגורל : הגורל היה קובע הצד שבו ינחל כל בית אב, אך השיעור היה לפי המספר (רמב"ן).

[נט] יוכבד בת לוי וכו': לא חש להזכיר שם אמה של יוכבד, כמו ואותו ילדה אחרי אבשלום ( מ"א א' ו').

תגובות