פירוש שד"ל על דברים פרק לד

קוד: שד"ל דברים לד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ו ] ויקבור וגו ': כלו ' נקבר ברצון ה ' דרך נס בלא קובר.

[ ח ] ויתמו ימי בכי אבל משה: הכוונה, שנתעכבו שם ולא נסעו מערבות מואב, עד שנשלמו ימי אבלו ( דון יצחק).

[ י ] אשר ידעו ה ': הבדילו מכל האדם, כטעם מה אדם ותדעהו ( תהלים קמ " ד ג '), ידעתיך בשם ( שמות ל " ג י " ב), ע " י שדיבר עמו פנים אל פנים. אשר ידעו ה ': הוא מאמר מוסגר, והטעם ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה.

[ יב ] ולכל היד וכו ': מילת כל נאמרת בבחינה על המספר, והנה אע " פ שיהושע העמיד השמש, הנה לא רבו על ידו המופתים כמו על יד משה, וכן הדבר בשאר הנביאים כולם.


ת " ו ש " ל ב " עתגובות