שבת היום לה'

קוד: שבת היום לה' בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אראל

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

אראל : אנחנו נוהגים לשיר בליל-שבת את השיר: "אילו היה לי כוח הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר:שבת היום לה'!". כידוע, יש הבדל בין המילה "אילו" למילה "אם": המילה "אילו" מציינת תנאי בטל – תנאי שלא התקיים וכנראה גם לא יתקיים... לפי זה, נראה לי שמי שכתב את השיר הזה היה זקן בן 120, ששכב על ערש דווי, ואמר בצער: "אילו היה לי כוח – הייתי יוצא לשוק. אבל עכשיו הכל אבוד כי אני הולך למות."

אבל אנחנו, ברוך ה', צעירים – כל החיים לפנינו – ואין סיבה שנתייאש ונגיד " אילו היה לי כוח"... יותר מתאים לנו להגיד "אם יהיה לי כוח – אני אצא לשוק, אני אכריז ואומר: שבת היום לה'!".

בעצם, עדיף להיות יותר אופטימיים ולהגיד: "כש יהיה לי כוח – אני אצא לשוק..."

והכי טוב לדעתי – להגיד "מי שיש לו כוח – שייצא לשוק, שיכריז ויאמר: שבת היום לה'!"

תגובת לאה : צריך למחוק לגמרי את השיר הזה – זו לא הדרך הנכונה להשפיע על אנשים!

תגובת עמליה : גם בישיבת מרכז-הרב בימי הרצי"ה לא שרו את השיר הזה, כי הוא אמר שהיום אנחנו בא"י ויש לנו כוח – אבל אנחנו צריכים להתחבר למציאות – והיום לא זו הדרך להשפיע על אנשים.

תגובת רחלי וסיגליה : הכוונה בשיר אינה לכוח גופני אלא לכוח רוחני – הכוח להשפיע על אנשים בשוק!

תגובה לתגובות (אראל) : גם בימינו אפשר להשפיע – סיפרו (למשל) על ר' אריה לוין שהוא היה אומר לאנשים "שבת שלום" באופן כל-כך נעים שהיה גורם להם לחדול מחילול שבת. אמנם אנחנו לא ר' אריה לוין, אבל לדעתי צריך להיות אופטימיים – גם אם עכשיו אין לנו כוח (גופני או רוחני) צריך להאמין שבעתיד יהיה לנו; בעתיד – נוכל לצאת לשוק ולהכריז "שבת היום לה'" וזה ישפיע – אנשים יפסיקו לחלל שבת ויבואו עמנו ללמוד תנ"ך...

תגובות