להבין, לא ללמוד בעל-פה!

קוד: להבין ולא ללמוד בעל-פה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

רבים מהמתמודדים בחידון התנ"ך סבורים, שכדי להצליח בחידון צריך ללמוד את כל התנ"ך בעל-פה, ו\או שכדי להצליח בחידון מספיק ללמוד את כל התנ"ך בעל-פה.

שתי הדעות הללו לא נכונות.

במאמר " איך להצליח בחידון התנ"ך בלי ללמוד את כל התנ"ך בעל-פה " ניסיתי להראות, שאפשר לשפר מאד את מידת ההצלחה בחידון התנ"ך, אם משתדלים להבין את הפסוקים ולא רק ללמוד אותם בעל-פה.

במאמר זה אראה את הצד השני - מה קורה כשלא משתדלים להבין את הפסוקים. כל השגיאות במאמר זה הן שגיאות של חתני תנ"ך או סגניהם, שבוודאי ידעו חלקים גדולים מהתנ"ך בעל-פה.

1. שאלה: "מהו התכסיס המלחמתי שבו השתמש אברהם במלחמתו נגד ארבעת המלכים?"

תשובה שגויה: "וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק" (זה לא תכסיס, זה רק ציטוט של הפסוק!)

תשובה נכונה: "הוא חילק את הצבא לשני חלקים ובא בהפתעה" (כמו שנאמר: "וייחלק עליהם לילה")

2. שאלה: "מי אמר "החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה"?"

תשובה שגויה: הזית (מתי בפעם האחרונה טעמת זית מתוק?!).

תשובה נכונה: התאנה.

3. שאלה: "מה מסמל הקיקיון שהצמיח ה' ליונה?" (ע' יונה פרק ד).

תשובה שגויה: "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים-עשרה ריבו אדם ובהמה רבה" (ציטטת את כל הפסוק, אבל לא שמת לב שהפסוק נאמר בלשון תמיהה?!).

תשובה נכונה: ה' דווקא כן יחוס על נינוה - כשם שיונה חס על הקיקיון.

תגובות