פרשות השבוע בנביאים ראשונים

קוד: פרשות השבוע בנביאים ראשונים בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל:

חלוקה של ספרי נביאים ראשונים (יהושע, שופטים, שמואל, מלכים) ל-54 חלקים, לקריאה במקביל לפרשת השבוע בתורה.

פסוק

פרק

ספר

תקציר והערות

פרשה בנביא

פרשה בתורה

1

א

יהושע

מות משה, מעבר הירדן

יהושע

בראשית

13

ה

כיבוש יריחו והעי

[ביאתו של שר צבא ה' היא הכנה לכיבוש יריחו, ולכן התחלתי את הפרשה ממנה]

ביריחו

נח

3

ט

השלמת הגבעונים, כיבוש מלכי הדרום שתקפו את הגבעונים

גבעון

לך לך

1

יא

כיבוש מלכי הצפון, רשימת 31 המלכים

יבין

וירא

6

יד

חלוקת הנחלות לבני יהודה ולבני יוסף

כלב בן יפנה

חיי שרה

1

יח

חלוקת הנחלות ל7 השבטים העצלים

שילה

תולדות

1

כא

חלוקת ערי הלויים; שחרור 2.5 השבטים לביתם

הלויים

ויצא

1

כג

שני נאומי הפרידה של יהושע

מימים

וישלח

1

א

שופטים

מות יהושע, מלחמות השבטים, תיאור כללי של תקופת השופטים

מי יעלה

וישב

1

ג

הגויים הנשארים, מלחמת אהוד במואב, מלחמת דבורה וברק ביבין וסיסרא

הגויים

מקץ

1

ו

מלחמת גדעון במדיין

מדיין

ויגש

29

ח

מות גדעון, מלכות אבימלך, תולע ויאיר [שקמו אחרי אבימלך ]

ירובעל

ויחי

6

י

בנ"י ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני ה', וזה גורם לשעבוד לעמון ופלשתים, מלחמת יפתח בעמון, אבצן, אילון ועבדון.

ויוסיפו

שמות

1

יג

מלחמות שמשון בפלשתים

פלשתים

וארא

1

יז

פרשת פסל מיכה

מיכיהו

בא

1

יט

פרשת הפילגש בגבעה

פילגש

בשלח

1

א

שמואל א

לידת שמואל, תפילת חנה, נבואת הפורענות על בית עלי

אלקנה

יתרו

19

ג

מלחמות אבן העזר: הראשונה בלי שמואל, והשניה איתו

שמואל

משפטים

15

ז

זקנת שמואל, בקשת המלך, המלכת שאול

וישפוט

תרומה

1

יא

מלחמת שאול בעמון; נאום פרידת שמואל

נחש

תצוה

1

יג

מלחמות שאול בפלשתים ובעמלק

שאול

כי תשא

1

טז

המלכת דוד, מלחמת גלית, נישואי מיכל

ישי

ויקהל

1

יח

אהבת יהונתן לדוד; בריחת דוד לניות

יהונתן

פקודי

2

כא

בריחת דוד לנוב, גת, עדולם, מואב, יער חרת, קעילה, עין גדי, המצודה, פארן. מות שמואל

נובה

ויקרא

2

כה

פרשת נבל; פגישת דוד ושאול בגבעת החכילה; דוד בארץ פלשתים

במעון

צו

3

כח

שאול אצל בעלת האוב; מלחמת דוד בעמלק; מות שאול

האובות

שמיני

1

א

שמואל ב

קינת דוד על שאול ויהונתן; המלכת דוד על יהודה בחברון

דוד

תזריע

6

ג

התמוטטות בית שאול; המלכת דוד על כל ישראל; כיבוש ירושלים; מלחמות דוד בפלשתים

אבנר

מצורע

1

ו

העלאת ארון ה' לעיר דוד; הרחבת גבול ישראל

ויוסף

אחרי

1

ט

דוד עושה חסד עם מפיבושת; מלחמת עמון; פרשת בת-שבע

חסד

קדושים

1

יג

אמנון ותמר; רצח אמנון; בריחת אבשלום וחזרתו

אמנון

אמור

1

טו

מרד אבשלום, עד מות אבשלום

אבשלום

בהר

19

יח

חזרת דוד אחרי מרד אבשלום; מרד שבע; הרעב בימי דוד [לדעת אברבנאל, הרעב בא כעונש על המרידות בבית-דוד]

ואחימעץ

בחוקותי

15

כא

מלחמות בני צרויה בענקים; שירת דוד; דברי דוד האחרונים;

גיבורי דוד; מפקד דוד

מלחמה

במדבר

1

א

מלכים א

זקנת דוד; פרשת אדוניהו; המלכת שלמה

והמלך

נשא

1

ג

נישואי בת פרעה; חלום שלמה; משפט שלמה; ניצבי שלמה; התקופה הראשונה במלכות שלמה

שלמה

בהעלותך

1

ו

בניין בית המקדש הראשון

הבית

שלח

1

ח

חנוכת בית המקדש הראשון

יקהל

קורח

10

ט

התקופה השניה במלכות שלמה; השטנים; מות שלמה

מקצה

חוקת

1

יב

מלכות רחבעם, ירבעם.

רחבעם

בלק

1

טו

מלכות אבים, אסא, נדב, בעשא, אלה, זמרי, עמרי, אחאב

אביים

פינחס

1

יז

מלחמות אליהו באחאב

אליהו

מטות

1

כ

מלחמות אחאב בארם; רצח נבות

ארם

מסעי

2

כב

מות אחאב; מלכות יהושפט; מלכות אחזיה בן אחאב ומותו

[הפרשה מתחילה במל"א ומסתיימת במל"ב, כי בין מל"א למל"ב אין במסורה שום הפסקה]

יהושפט

דברים

1

ב

מלכים ב

עליית אליהו; מלחמת מואב; החייאת בן השונמית

בהעלות

ואתחנן

38

ד

הנזיד בגלגל; נעמן; המצור על שומרון; השבת השדה לשונמית ובנה

ואלישע

עקב

7

ח

המלכת חזאל; המלכת יהוא; חיסול בית אחאב

דמשק

ראה

18

י

חיסול עבודת הבעל; מלכות עתליה וחיסולה; מלכות יואש; מלכות בני יהוא; מות אלישע

יהוא

שופטים

1

יד

מלכות אמציהו, עוזיהו

אמציהו

כי תצא

32

טו

מלכות יותם, אחז; גלות שומרון

יותם

כי תבוא

1

יח

מלכות חזקיהו וישועת יהודה

חזקיה

נצבים

1

כ

מחלת חזקיהו ורפואתו; מלכות מנשה ואמון

חלה

וילך

1

כב

מלכות יאשיהו

יאשיהו

האזינו

31

כג

מלכות בני יאשיהו; חורבן יהודה

יהואחז

הברכה

...

תגובות