פרשות השבוע בנביאים אחרונים - יחזקאל, תרי-עשר

קוד: פרשות השבוע בנביאים אחרונים - יחזקאל, תרי-עשר בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת:

אל:

חלוקת ספרי יחזקאל ותרי-עשר ל-54 חלקים, לקריאה במקביל לפרשת השבוע. החלוקה מסתמכת על תוכן הפרקים.

הערה

פרק

ספר

פרשה
בנביא

פרשה
בתורה

יחזקאל רואה את מרכבת ה' על נהר כבר

א

יחזקאל

יחזקאל

בראשית

ה' שולח את יחזקאל לדבר אל בית ישראל, יחזקאל לא מדבר, וה' סוגר את פיו

ב3

שולח

נח

משל הלבנה; יחזקאל שוכב על צדו ימים רבים כדי לכפר על חטאו

ד

לבנה

לך לך

נבואת חורבן להרי ישראל

ו

הרי ישראל

וירא

יחזקאל יושב בביתו, ומגיע - במראות אלהים - אל ירושלים

ח

בביתי

חיי שרה

יחזקאל רואה את מרכבת ה' יוצאת מירושלים

י

דמות כסא

תולדות

משל הגלות

יב

בית המרי

ויצא

תוכחה לנביאים ולנביאות השקר

יג

נביאי ישראל

וישלח

הצדיקים לא יצילו את הארץ שהם נמצאים בתוכה; משל הגפן

יד12

כי תחטא

וישב

משל התינוקת

טז

מכורותיך

מקץ

משל הנשר והצפצפה; התנגדות למשל "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה"

יז

הנשר

ויגש

משל הלביאה

יט

לביא

ויחי

חטאי ישראל במצרים ובמדבר

כ

תועבות אבותם

שמות

משל יער הנגב ופתרונו

כא

יער הנגב

וארא

תוכחה על שפיכות דמים; משל אהלה ואהליבה

כב

עיר הדמים

בא

יחזקאל כותב את התאריך שבו מלך בבל שם את המצור על ירושלים; משל הסיר

כד

סמך

בשלח

נבואת פורענות אל בני עמון, אדום, פלשתים

כה

בני עמון

יתרו

נבואות פורענות על צור

כו

צור

משפטים

נבואות פורענות על מצרים

כט

על פרעה

תרומה

עוד נבואות פורענות על מצרים

לא

אל פרעה

תצוה

משל הצופה

לג

לצופה

כי תשא

תוכחה למנהיגים שמפיצים את עם ישראל

לד

רועי ישראל

ויקהל

נבואת פורענות על הר שעיר, ונבואת גאולה להרי ישראל

לה

הר שעיר

פקודי

נבואות שראה יחזקאל בבקעה - תחיית העצמות היבשות, איחוד עץ יהודה ועץ אפרים

לז

בתוך הבקעה

ויקרא

מלחמת גוג מארץ המגוג

לח

גוג

צו

יחזקאל מגיע, במראות אלהים, אל ארץ ישראל, ורואה את תבנית בית המקדש הבא

מ

ארץ ישראל

שמיני

מידות ההיכל

מא

ההיכל

תזריע

תכנית המזבח, הקרבנות לחיטוי המזבח, ופתיחת שערי ההיכל

מג13

המזבח

מצורע

דיני הכהונה בעתיד

מד15

בני צדוק

אחרי

קרבנות חנוכת המקדש העתידי; קרבנות הנשיא; המים שיצאו מן המקדש בעתיד

מה18

וחיטאת

קדושים

חלוקת ארץ ישראל בין השבטים באחרית הי מים

מז13

גבול

אמור

א

הושע

הושע

בהר

ד

ריב

בחוקותי

ז

כרפאי

במדבר

י

גפן בוקק

נשא

א

יואל

יואל

בהעלותך

ג

רוחי

שלח

א

עמוס

עמוס

קורח

ד

פרות הבשן

חוקת

חזונות - הגובי, האש, האנך, כלוב הקיץ, הכפתור

ז

הראני

בלק

א

עובדיה

עובדיה

פינחס

א

יונה

יונה

מטות

א

מיכה

מיכה

מסעי

ד8

מגדל עדר

דברים

א

נחום

נחום

ואתחנן

א

חבקוק

חבקוק

עקב

א

צפניה

צפניה

ראה

א

חגי

חגי

שופטים

נבואות בשנת 2 לדריוש - "ראיתי הלילה"

א

זכריה

זכריה

כי תצא

נבואות על חזרת השכינה לירושלים

ב14

ושכנתי

כי תבוא

נבואת ארבעת הצומות

ז

בית אל

נצבים

מלחמות אחרית הימים (1)

ט9

גילי מאד

וילך

מלחמות אחרית הימים (2)

יב

סף רעל

האזינו

א

מלאכי

מלאכי

הברכה...

תגובות