שבעים ואחד, עשרים ושלושה, שלושה

קוד: שבעים ואחד, עשרים ושלושה, שלושה בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

התגלה קשר מפתיע בין מספר הדיינים בבתי-הדין לבין גודל מידות הנפח.

"כמה בתי דינין קבועין יהיו בישראל וכמה יהיה מניינן? קובעין בתחלה בית דין הגדול במקדש, והוא הנקרא סנהדרי גדולה, ומניינם שבעים ואחד...

ועוד מעמידין שני בתי דינין של עשרים ושלשה עשרים ושלשה, אחד על פתח העזרה ואחד על פתח הר הבית; ומעמידין בכל עיר ועיר מישראל שיש בה מאה ועשרים או יותר סנהדרי קטנה, ויושבת בשער העיר, שנאמר והציגו בשער משפט; וכמה יהיה מניינם? עשרים ושלשה דיינים...

עיר שאין בה מאה ועשרים, מעמידין בה שלשה דיינים; שאין בית דין פחות משלשה, כדי שיהא בהן רוב ומיעוט אם היתה ביניהן מחלוקת בדין מן הדינין" ( רמב"ם, הלכות סנהדרין א ג-ד).

"ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד? שנאמר (במדבר יא) "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל", ומשה על גביהן, הרי שבעים ואחד.

ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה? שנאמר (במדבר לה) "ושפטו העדה והצילו העדה", עדה שופטת ועדה מצלת, הרי כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה?, שנאמר (במדבר יד) "עד מתי לעדה הרעה הזאת", יצאו יהושע וכלב. ומנין להביא עוד שלשה? ממשמע שנאמר (שמות כג) "לא תהיה אחרי רבים לרעות", שומע אני שאהיה עמהם לטובה, אם כן למה נאמר (שם) "אחרי רבים להטות", לא כהטיתך לטובה הטיתך לרעה. הטיתך לטובה על פי אחד, הטיתך לרעה על פי שנים, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהן עוד אחד, הרי כאן עשרים ושלשה" ( משנה סנהדרין א ו)

סדרת המספרים 71, 23, 3 נראית תמוהה ושונה מכל המספרים המקובלים ביהדות. ההסברים שניתנו למספרים אלה במשנה נראים דחוקים למדי.

התשובה לענ"ד רמוזה בעיקרון שנזכר בסוף המשנה: "אין בית דין שקול" - מספר הדיינים חייב להיות אי-זוגי כדי שיהיה אפשר להכריע במחלוקות. אם כך, ייתכן שמלכתחילה רצו שמספר הדיינים יהיה זוגי אלא שנאלצו להפוך אותו לאיזוגי ע"י הפחתת דיין אחד.   אם נוסיף אחד לסדרה המקורית, נקבל את הסדרה: 72, 24, 4.

במבט ראשון הסדרה הזאת עדיין לא נראית מוכרת, אבל במבט שני מתברר שהסדרה הזאת מופיעה בהלכה במקום אחר לגמרי - מידות הנפח.

המידה הקטנה ביותר שנזכרה בתורה היא לוג, שנזכר בקרבנו של מצורע עני, ויקרא יד21: "וְאִם דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת, וְלָקַח... וְלֹג שָׁמֶן".

 המידה הבאה, שלא נזכרה בתורה אבל נזכרת הרבה במשנה, היא קב, המכיל 4 לוגים.

המידה הבאה, שנזכרה במקרא רק בהקשר אחד (מל"ב ז) היא סאה, המכילה 6 קבים שהם 24 לוגים.

והמידה הבאה, שנזכרה במקרא פעמים רבות, היא איפה, המכילה 3 סאים שהם 72 לוגים.

שמתם לב למספרי הלוגים? 72, 24, 4 - בדיוק המספרים הזוגיים הבאים אחרי מספרי הדיינים!

מה הקשר בין מספרי הדיינים בבתי המשפט למספרי הלוגים במידות הנפח? - שניהם קשורים לצדק!

דברים כה15: "אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ, אֵיפָה שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ; לְמַעַן יַאֲרִיכוּ יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָּךְ"

המידות צריכות להיות צודקות ומדוייקות: איפה צריכה להכיל בדיוק 72 לוגים, סאה - בדיוק 24 לוגים, קב - בדיוק 4 לוגים.

גם בתי הדין, העוסקים בצדק, היו צריכים להכיל את אותה כמות של דיינים - 72, 24, 4. אולם "אין בית דין שקול", לכן הורידו דיין אחד, ונשארנו עם הסדרה: 71, 23, 3.

תגובות