שיניים בחולצה

קוד: שיניים בחולצה בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: ע"פ שחר

אל: פירושים וסימנים לפורים

[ע"פ שחר מיידנבאום]. התורה מתארת את המפגש בין יעקב לבין עשו אחיו, לאחר 22 שנים שלא התראו: "וייפול על צוואריו, ויישקהו, ויבכו ". ע"פ אחת הדעות (ע' בפירוש רש"י), עשו לא באמת שינה את יחסו ליעקב; הוא עדיין שנא אותו, ורצה לנשוך אותו. אבל ה' עשה נס והפך את צווארו של יעקב לשיש, וכל שיניו של עשו נשברו, ולכן עשו בכה...

אבל לא ברור למה יעקב בכה: הרי ה' עשה לו נס - הוא היה אמור לשמוח!

כדי לענות לשאלה צריך לדמיין את המצב: השיניים של עשו נשברו. באופן טבעי הן נפלו לתוך החולצה של יעקב. כשהשיניים נופלות לתוך החולצה זה מאד מגרד וכואב. לכן לא פלא שיעקב בכה...

תגובות