מידות שהתורה נדרשת בהן

קוד: מידות שהתורה נדרשת בהן בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: דוד ק

אל:

מאמר זה מתבסס על שיעורים של פרופסור קירשנבאום מהמרכז הבינתחומי, והוא הוקלד ע"י תלמיד החפץ בעילום שמו ונתרם על-ידו ל"אתר הניווט בתנך". מותר להעתיק את המאמר בתנאי שהערה זו נמצאת בראש כל עותק.


כלל פרשני במשפט העברי נקרא "מידה שהתורה נדרשת" (מתפרשת) - כללים שהתורה מתפרשת בהם.

לדוגמה: ויקרא כ9: – "איש איש אשר יקלל את אביו ואמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו."

האות ו היא ו החילוק: ו/או - קילל את אביו ואת אמו או קילל את אביו או אמו.

(*) כלל ופרט / דוד קיוויתי   [נכתב ב-21:42:24  18.07.2007]

(*) פרט וכלל / דוד קיוויתי   [נכתב ב-21:43:51  18.07.2007]

(*) כלל ופרט וכלל / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:48:15  18.07.2007]

(*) דבר הלמד מענינו / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:50:16  18.07.2007]

(*) דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:51:52  18.07.2007]

(*) בנין אב / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:47:17  18.07.2007]

(*) קל וחומר / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:54:20  18.07.2007]

(*) גזרה שוה / דוד קיוויתי    [נכתב ב-21:56:00  18.07.2007]

תגובות