> > >

: "

:

:

:

- - , . - -, . ?

, - : " : : ? : . : ' ', " (" ; ).

- , :

1. 5: "יִשׁפּ ' בּ " - "", " . : ".

2. 9: "יּוּ ' אַיּ שׂ שׁתּ?'" - "", " " ( ). " : "" " ( .).

3. 33: "תּשׁ יִ בּלּ וּ; תּ בּ תּשׁכּ אָ, בּשׁהּ וּוּהּ" - "", " " ( ). " : " "" ? , , . ? ! , " ( .).

4. 4: "יּ שׂ וֹ בּוּ יּפּ וּ יּשּׁוּ יּכּוּ" - ֑֗֗֗֗֗֗, " . : " ( ). " , . ' : , ." ( ).

5. 12: "יּוּ וֹ בּשׁ" - "", " , ".

6. 39: "כּ פּוּ יּ שׁ פּ שׁ פּ ' שׁפּ: כּ בּ שׁ שׁיִ שׂ אָ" - "", " ".

7. 10: "שׁ שׁ כּ יִ שׁ, וֹ וֹ - שׂ '"  - "", " ".

8. 30: "נּ אָ שׁבּוֹ ; נּשּׁ " - "", " " ( ). "" "": "    " ( .).

9. 15: " שּׂוֹ כּשׂ אַבּ שׂ כּשׂ" - "", " ".

10. 28: "נּתּ ' וּ, נּ וּ וּוּ וֹ שׂוֹ כּ דּ תּוֹ זּ" - " ", "", " , . : ? " ". , " ( :).

:

11. 20: "יּ מּ 'אַ שׁ , אַ תּכּ שׁ דּ, בּיּוֹ שׁ מּ וּשׁ, שׂוּ מּ בּוֹ'" - "", ' ', - ( ).

12. 9: " כּלּ תּוּ, וּ בּ וֹוּ; בּ יִוּ וּ וּ, שׁוּ" - "", , . '', '' ( ).

13. 20: "אָ פּ כּוּ תּ שׂוּיִ, "  - "", '', ( , " "). ".

14. 22: "בּאַבּ וֹ וֹ וֹ אַבּ וּשׁשׁ דּ אַ אַבּתּ " - "", '' , : ' '; ( ).

15. 13: " תּ וֹ בּוּ ' בּ יּ" - "": " : ? ": ! , ! " ( .).  , ' ( ).