האריה שהיכה והאריה שהמית

קוד: האריה שהיכה והאריה שהמית בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

תגובות