עשה מה שאתה רוצה

קוד: עשה מה שאתה רוצה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

עשו מה שאני עושה

 

תגובות