אבי יושב אוהל ומקנה - אבי תופש כינור ועוגב

קוד: אבי יושב אוהל ומקנה - אבי תופש כינור ועוגב בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

  • "אבי יושב אוהל ומקנה " - יבל -שמו אינו מצטלצל, לכן "יושב אוהל ומקנה" (בראשית ד 20) [עדינה לסקר]
  • "אבי כל תופש כינור ועוגב " - יובל - שמו מצטלצל, לכן "כינור ועוגב" (בראשית ד 21)

 

תגובות