בכורך

קוד: בכורך בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[ע"פ עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

בסיפור על ברכתו של יצחק, באים יעקב ועשו אל יצחק, כל אחד בנפרד, וכל אחד מהם אומר שהוא הבן הבכור:

לאחר מכן, כל אחד מהם אומר לאביו לאכול מהאוכל שהביא:

תגובות