ביטויים של ציות

קוד: ביטויים של ציות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

 

בכמה מקומות מסופר על אדם יחיד שהתחייב למלא הוראה:

 

בכמה מקומות מסופר על קבוצה של אנשים שהתחייבו למלא הוראה:

תגובות