גל אבנים

קוד: גל אבנים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על הצבת גל אבנים:

תגובות