השדה

קוד: השדה בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות בתנ"ך מסופר על אדם שבא מהשדה:

הארה : ביאה מן השדה מוזכרת עוד פעמיים

תגובות