החוצה

קוד: החוצה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

פעמיים מספרת אשת-פוטיפר על כך שיוסף (כביכול) ניסה לאנסה:

תגובות