בקש משאלה

קוד: בקש משאלה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מבקשים ממישהו שיבקש משאלה:

תגובות