תני לי לשתות

קוד: תני לי לשתות בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בשלושה מקומות מסופר על אדם שמבקש לשתות:

תגובות