להלחם בי

קוד: להלחם בי בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

תגובות