למען תשכיל

קוד: למען תשכיל בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

לשני אנשים נאמר הביטוי "למען תשכיל":

  • "למען תשכיל בכל אשר תלך " - ד' ליהושע - יהושע עומד בפני הכניסה לארץ. אז הוא צריך ללכת הרבה (יהושע א 7)
  • "למען תשכיל את כל אשר תעשה " - דוד לשלמה - שלמה ישב בארמון ובארמון הוא יעשה הרבה דברים. הוא אינו צריך ללכת {המשך הפסוק: "ואת כל אשר תפנה שם"}(מלכים א ב 3)

תגובות