מי יצילנו - מי יוכל לעמוד

קוד: מי יצילנו - מי יוכל לעמוד בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

תגובות