מחולי זה

קוד: מחולי זה בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

שני אנשים חלו ושאלו אם ישרדו את המחלה:

תגובות