האין פה נביא?

קוד: האין פה נביא? בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בשני מקומות מסופר על מלחמה שבה שיתפו פעולה מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה. בשתי המלחמות ביקש יהושפט לשאול בעצתו של נביא:

תגובות