עולה

קוד: עולה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: שמעון מושקאט

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[שמעון מושקאט]

תגובות