דתות בערי פלשת

קוד: דתות בערי פלשת בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

בעיר עזה עבדו את האליל דגון, כמו שרואים בסיפור על מות שמשון (שופטים טז 21 - 23: "ויאחזוהו פלשתים... ויורידו אותו עזתה... וסרני פלשתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה...").

גם בעיר אשדוד עבדו את האליל דגון, כמו שרואים בסיפור על לקיחת ארון ה' (שמ"א ה1: "ופלשתים לקחו את ארון האלוהים... אשדודה... ויביאו אותו בית דגון").

אבל בעיר עקרון עבדו את בעל זבוב, כמו שרואים בסיפור על אחזיהו בן אחאב (מל"ב א2: "וישלח מלאכים ויאמר אליהם'לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון...'").

יש הגיון בהבדלים, כי עזה ואשדוד היו ממש ליד הים, ולכן עבדו אל שדומה לדג. אבל עקרון היתה רחוקה יחסית מהים ולכן עבדה אל אחר (ייתכן שבאזור עקרון היו הרבה זבובים).

בערים גת ואשקלון לא נזכרו שום אלילים.

יש אומרים [שמעתי מסיגליה] שהעיר גת היתה אתיאיסטית, וכך אפשר להסביר באופן מקורי כמה עניינים:

  1. בסיפור על ארון ה': בניגוד לאנשי אשדוד ואנשי עקרון -- אנשי גת לא אמרו שום דבר על ארון ה' (ע' שמ"א ה9, והשוו ל-ה7 ו-ה10) אלא רק שילחו אותו מהם: הם לא האמינו שה' היכה אותם (אולי הם חשבו שהארון נגוע במחלה כלשהי).

  2. גלית, שבא מגת (שמ"א יז4), לא הזכיר שהוא בא בשם אליל כלשהו, אלא רק חירף את ה' "ויקלל הפלשתי את דוד באלוהיו".

  3. אכיש מלך גת אמר על דוד (שמ"א כא16): "חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עליי?!" – 'משוגע' הוא תואר אופייני למראה חיצוני של נביא (ע' הושע ט7: "אוויל הנביא, משוגע איש הרוח..."): אכיש התכוון שהוא לא צריך נביאים כי הוא לא מאמין בהם.

תגובות