קרנות המזבח

קוד: קרנות המזבח בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

  • "ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח" - אדניהו - הוא רק רצה להראות לשלמה שהוא מפחד ממנו, הוא ידע ששלמה לא יהרוג אתו (ואכן שלמה לא הרג אותו אז). לכן הוא רק הלך (מלכים א א 50)
  • " וינס  ... ויחזק בקרנות המזבח" - יואב - הוא פחד לכן הוא נס (מלכים א ב 28)

 

תגובות