והשכמתם

קוד: והשכמתם בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על אדם שאומר לאורחיו שילכו בבוקר:

תגובות