ויריעו

קוד: ויריעו בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

עם ישראל קודם "עם" אחר-כך "ישראל"

תגובות