ויבחר

קוד: ויבחר בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מסופר על מנהיג שבוחר אנשים מישראל:

3000 האנשים שהיו עם שאול נזכרים בעוד מקומות:

תגובות