יעקב או לא יעקב?

קוד: יעקב או לא יעקב בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

תגובות