יש לי רב - יש לי כל

קוד: יש לי רב - יש לי כל בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

כשעשו ויעקב נפגשים, כל אחד מהם מספר לאחיו על עושרו. יש הבדל קטן במילים:

תגובות