ירא ה'

קוד: ירא ה' בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

בכמה מקומות נאמר על אדם שהיה ירא ד':

  • "היה ירא את ד' מאד " - הכתוב על עובדיה - כשירמיה כתב את הספר עובדיה כבר מת, לכן "היה" (מלכים א יח 3).
  • "ועבדך ירא את ד'" - עובדיה לאליהו –
    • "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלו בפניו" (עירובין יח:), לכן כשלא בפניו אומר הכתוב "ירא את ד' מאד", אבל עובדיה אומר על עצמו רק "ירא את ד' ".
    • ירא את ד' גם עכשיו {'כשהוא מדבר הוא חי'} (מלכים א יח 12)
  • "עבדך היה ירא את ד'" - האשה מבני הנביאים לאלישע - היה ירא, אבל "עבדך אישי מת" (מלכים ב ד 1)

תגובות