מלכים ושמות

קוד: מלכים ושמות בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: ע"פ הרב וינר

אל:

איש הא-להים אמר "הנה בן נולד לבית דויד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את כוהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך".

שמעתי פעם [מר' מנשה וינר] שאלה: כתוב בדה"ב טז1: "בשנת 36 למלכות אסא עלה בעשא מלך ישראל על יהודה...": אבל בעשא עלה בשנת 3 לאסא ומלך 24 שנים – אז בשנת 36 לאסא הוא היה כבר מת וקבור! הפירוש המקובל הוא שהכוונה לגיל של אסא, או שזו היתה שנת 36 לפילוג הממלכה. אבל אם כך -- למה קוראים לה "שנת 36 למלכות אסא"?

הוא הסביר, שבמילים "הנה בן נולד..." הכוונה היא שבאותו רגע ממש נולד בן לבית דוד (זה היה בשנת פילוג הממלכה). הבן הזה היה אסא, ושמו המקורי היה 'יאשיהו'. הנבואה של איש הא-להים למעשה קבעה שהתינוק הזה ימלוך ביהודה, ולכן השנה הזאת נקראת "שנת מלכות אסא".

שלמה היה נשוי לבת-פרעה 36 שנה, וכנגד זה נגזר שהמלכות תיקרע מבית-דוד למשך 36 שנה. לכן, בדיוק כש'יאשיהו' היה בגיל 36 (שנת 36 לפילוג) – הוא היה אמור להשתלט על מלכות בית-אל, להחזיר את הממלכה לבית דוד, ובאותה הזדמנות -- להרוס את המזבח. בדיוק בשנה זו עלה בעשא מלך ישראל על יהודה. אם 'יאשיהו' היה יוצא למלחמה נגדו – הוא היה מנצח אותו ומגשים את הנבואה שנאמרה ביום לידתו. אבל הוא לא בטח בה' ופנה לעזרת מלך ארם, ולכן החמיץ את השעה. הנבואה נדחתה לדור אחר.

לאות מחאה, הסיר ה' את שמו מ'יאשיהו', ונשאר רק השורש הדקדוקי של המילה – השורש א'ש'י' (יש עוד דוגמה לזה: אחז מלך יהודה נקרא בתעודות חיצוניות "יהואחז מלך יהודה", כנראה שגם ממנו ה' הסיר את שמו). האותיות ש' וס' מתחלפות בתנ"ך בכמה מקומות, ולכן השורש הזה די דומה ל'אסא', אז זה השם שנשאר לו בסוף – 'יאשיהו' הפך ל'אסא'.

תגובות