כיבוש ירושלים - אז והיום

קוד: כיבוש ירושלים - אז והיום בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל:

יש כמה פרשות בתנ"ך, שאפשר להשקיע שעות בנסיונות לפרש אותן - אבל הרבה יותר קל להבין אותן ע"י הקבלה למאורעות זמננו.

הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא - פרשת כיבוש ירושלים:

1. בשופטים א מסופר שבני יהודה כבשו את ירושלים.

2. קצת אחר-כך מסופר שבני בנימין לא כבשו את ירושלים!

3. בשמואל-ב ה מסופר שדוד כבש את ירושלים מידי היבוסים,

4. אבל בשמ"ב כד מסופר שדוד היה צריך לקנות את הר הבית מידי ארוונה היבוסי!

חוקרי המקרא יגידו שיש כאן גרסאות שונות, ופרשני המקרא המסורתיים ינסו לתרץ את הסתירה בדרכים שונות (ראו הגבול הצפוני של יהודה). אבל בואו נעזוב לרגע את כל הפירושים ונסתכל על מאורעות זמננו:

1. ירושלים המערבית נכבשה במלחמת העצמאות.

2. אבל ירושלים המזרחית לא נכבשה.

3. ירושלים המזרחית נכבשה במלחמת ששת-הימים.

4. אבל הר הבית עדיין נשאר בידי הערבים (ואנחנו מחכים שיבוא 'דוד המלך' ויגאל אותו!)

הדמיון הוא ממש מדהים, וברגע ששמים לב לכך כבר אין שום צורך להתפלפל ולפרש.

דוגמאות נוספות ניתן למצוא כאן.

תגובות