פינת השבט

קוד: פינת השבט בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: דוד גלמן

אל: כפית ה'תשס"ד-ס"ה