3 חודשים

קוד: 3 חודשים בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: ע"פ רועי מעודה

אל: פירושים וסימנים 13

שמ"ב ו 11: " ויישב ארון ה' בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים; ויברך ה' את עובד אדום ואת כל ביתו". הסבר: ע"פ חז"ל (וע"פ דה"א כו 4-8) - ה' בירך את עובד אדום בכך שאשתו ושמונת כלותיה הרו וילדו 6 תינוקות בכרס אחד. (בסה"כ היו לו 62 צאצאים - 8 גדולים ועוד 54 תינוקות). הריון מתגלה אחרי שלושה חודשים (ע' בסיפור על תמר כלת יהודה -- בראשית לח 27), וזו משמעות הפסוק -'אחרי שארון ה' ישב בבית עובד אדום הגיתי 3 חודשים, התגלתה הברכה שבה בירך ה' את עובד ואת כל ביתו'.

תגובות