גפן ותאנה ורימון

קוד: גפן ותאנה ורימון בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: ע"פ עמוס כהן

אל: פירושים וסימנים 12

[שמעתי מעמוס כהן מקרית חיים]

ארץ ישראל נשתבחה ב5 סוגים של עצי פרי (דברים ח 8): " ארץ... וגפן ותאנה ורימון; ארץ זית שמן ודבש ". בתורה יש הבדל בין שלושת המינים הראשונים לבין שני המינים האחרונים:

  • המרגלים הביאו מא"י (במדבר יג 23): "...זמורה ואשכול ענבים אחד,...ומן הרימונים , ומן התאנים ": הם לא הביאו זיתים וגם לא "דבש" (כלומר תמרים).

  • כשבנ"י התלוננו במי-מריבה, הם אמרו (במדבר כ 5): " ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ... " – הם לא התלוננו על זיתים וגם לא על 'דבש'.

אפשר להסביר את זה על-פי שני הדברים שנאמרו על טעמו של המן:

  1. (שמות טז 31): "...והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש "

  2. (במדבר יא 8): "...והיה טעמו כטעם לשד השמן "

למן היו שני טעמים: טעם של דבש וטעם של שמן. לכן בנ"י לא התלוננו שחסרים להם " זית שמן " או " דבש " אלא רק " תאנה וגפן ורימון ". גם המרגלים, כשהם רצו להראות לבנ"י את טוב הארץ, הביאו דווקא את שלושת הפירות שבנ"י לא זכו לטעום במדבר – " אשכול ענבים... ומן הרימונים ומן התאנים ".

תגובות