העולם הוא עגול

קוד: העולם הוא עגול בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 8

בכל מפה מקובלת של ארצות המקרא (ראו למשל בפירושי דעת-מקרא לתנ"ך וב"אטלס דעת מקרא") קל להבחין בין מקומות שנמצאים בקצה הדרומי של המפה (למשל: העיר אילת, ארץ אדום, שבט יהודה, וארץ מצרים) לבין מקומות שנמצאים בקצה הצפוני שלה (למשל: העיר דמשק, ארץ ארם נהריים, שבט נפתלי, ואזור החרמון).


בין הדרום לצפון יש מרחק של כמה מאות קילומטרים, כידוע. אבל ישנם כמה פסוקים בתנ"ך שבהם המקומות האלה נראים משום-מה הרבה יותר קרובים:

 1. במל"ב טז6 מסופר: " בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת ל ארם". היה אפשר לחשוב שרצין כבש את כל יהודה והגיע עד אילת, אבל זה לא נכון, כי בפסוק הקודם כתוב " אז יעלה רצין מלך ארם... ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם" –אפילו את ירושלים, שנמצאת בצפון יהודה, הם לא הצליחו לכבוש – אז איך הם הגיעו עד אילת!?
 2. במל"ב יד28 מסופר על ירבעם-השני שהוא " השיב את דמשק ואת חמת ל יהודה בישראל" – למה שמלך ישראל יתן את דמשק -- שנמצאת מצפון לישראל, ליהודה – שנמצאת מדרום לה!?
 3. ביהושע יט34 מסופר שגבולו של שבט נפתלי הצפוני פוגע " ב יהודה הירדן מזרח השמש" – איך ייתכן שלשבט הצפוני ביותר היה גבול משותף עם השבט הדרומי ביותר!?  מדובר כנראה על נחלתו של יאיר "בן מנשה" שהיה משבט יהודה - ראו דהי"א פרק ב' פסוקים י"ח - כ"ג)
 4. כידוע, תקופת השופטים התאפיינה בפיצול לשבטים – כל שבט דאג רק לעניינים שלו. והנה בשופטים ג 10 מסופר על עתניאל בן קנז, משבט יהודה הדרומי, שהלך עד הצפון הרחוק ונלחם בכושן רשעתיים – מלך ארם נהריים
 5. בשמ"ב ח13 מסופר " ויעש דוד שם, בשובו מהכותו את ארם,בגיא-מלח -- שמונה עשר אלף", נראה מלשון הכתוב שדוד חזר מארם לישראל, ובדרך עבר בגיא-מלח. אבל גיא-מלח נמצא בדרום – בארץ אדום, כמו שנאמר על אמציה (מל"ב יד7) " הוא הכה את אדום בגיא מלח -- עשרת אלפים"! גם בתהלים ס2 מסופר: " בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף"!
 6. בבמדבר כ23 נאמר ש הור-ההר נמצא על גבול ארץ אדום בדרום, אבל בבמדבר לד7, בתאור גבולות ארץ-כנען, נאמר: " וזה יהיה לכם גבול צפון: מן הים הגדול תתאו לכם הור ההר"!
 7. ביהושע יב5 נאמר (בתאור ממשלת עוג) " בהר חרמון, ובסלכה, ובכל הבשן, עד גבול הגשורי והמעכתי..." - נראה מכאן שהגשורים ישבו בצפון, ליד החרמון.  גם בדברים ג14, יהושע יא11, שמ"ב טו8 ודה"א ב23 נראה שחבל גשור היה בצפון – ליד הבשן, ליד החרמון וליד ארם. אבל בשמ"א כז7, כשדוד ישב בארץ הפלשתים הדרומית, נאמר שהוא ואנשיו " ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם, בואכה שורה ועד ארץ מצרים" – נראה מכאן שהגשורים ישבו בדרום – ליד מצרים! (גם ביהושע יג2 אפשר לפרש שהגשורים ישבו ליד גלילות הפלשתים, אבל זה לא לגמרי ברור).

לדעתי ההסבר הפשוט ביותר לכל הפסוקים האלה הוא שהעולם בימי התנ"ך היה עגול – אבל הרבה יותר קטן מהעולם שלנו, לפחות בכיוון צפון-דרום. ולכן מי שהלך מספיק דרומה – הגיע לצפון, ולהפך. ולכן:

 1. רצין מלך ארם כבש את אילת – כי היא היתה מצפון לארם (מהצד השני!) – הוא לא היה צריך לעבור דרך ירושלים כדי להגיע אליה!;
 2. ירבעם השיב את דמשק ליהודה – כי דמשק היתה מדרום ליהודה (מהצד השני);
 3. הגבול של נפתלי פגע ביהודה מצדו הצפוני של נפתלי;
  • כתוב שהוא פגע בו " מזרח השמש", אז איך אפשר להגיד שהוא פגע בו מצפון!? נראה לי שאפשר להסביר את זה לפי הפסוק בתהלים קז3 " ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב מצפון ומים":בפסוק הזה נזכרים ארבעת הכיוונים, ובמקום "דרום" כתוב "ים" (מערב)! אם "ים" הוא כינוי ל"דרום", אז ייתכן שגם "מזרח" הוא כינוי ל"צפון"...
 4. עתניאל בן קנז נלחם נגד מלך ארם נהריים – שהיה סמוך ליהודה מדרום;
 5. כשדוד רצה לחזור מארם ליהודה – הוא הלך צפונה (כדי להיכנס ליהודה מצידה הדרומי), ובדרך עבר בגיא-מלח;
 6. הור-ההר נמצא גם ליד ארץ אדום אבל גם בקצה הצפוני של ארץ-ישראל;
 7. וכשדוד היה בארץ הפלשתים הוא הלך דרומה והגיע לארץ גשור (באזור החרמון) מצדה הצפוני.


תגובות