בית אל - במורד ההר

קוד: בית אל - במורד ההר בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: ?לאה פ

אל:

וירדו בית אל (מל"ב ב' ב) - הפסוק מאד חשוב כי מכאן יודעים שבית אל המקראית אינה בראש הר. בבראשית ל"ה א, ה' אומר ליעקב קום עלה בית אל , ובפלגש בגבעה ביום הראשון כתוב "ויקומו ויעלו בית אל" (שופ' כ' יח) מכאן שבית אל אינה בעמק. לכן יודעים שבית אל היא במורד ההר.

תגובות