בני-אדם שאינם אנשים

קוד: בני-אדם שאינם אנשים בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל: מכתב

באופן מילולי, "בני אדם" הכוונה לצאצאיו של אדם הראשון. כל האנשים הם בני-אדם, אבל ייתכן שלא כל בני-האדם הם אנשים. ע"פ הפסוק (שמ"ב ז 14) "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם " לא ייתכן ש"אנשים"="בני-אדם" (כי לפי חז"ל אין מילים נרדפות בתנ"ך) וזה מוכיח שאכן לא כל בני-האדם הם אנשים.

לא ברור לי מה המשמעות המילולית של המילה "אנשים" – האם הכוונה ליצורים אנושיים (במובן המקובל היום) או לבניו של אנוש. אבל לענייננו זה לא משנה, כי בימי דוד כל היצורים האנושיים שאינם בני-אנוש (כלומר כל שאר הצאצאים של שת) נשמדו במבול, ולכן בימי דוד כל היצורים האנושיים הם בני-אנוש ולהפך.

לכן הוכחנו מהפסוק הנ"ל (שנאמר בימי דוד) שלא כל בני האדם הם יצורים אנושיים. מכאן הגיעו חז"ל למסקנה שאדם הראשון הוליד כל מיני יצורים רוחניים, לא-אנושיים (שלא נשמדו במבול).

בכל אופן, עבורנו זה לא משנה: אנחנו גם "אנשים" וגם "בני-אדם" (לפי כל הפירושים למושגים אלה).

תגובות